Preskriberas alla brott?

Att ett brott preskriberas innebär att någon påföljd inte får dömas ut om den misstänkte inte har häktats eller fått del av åtalet inom viss tid (35 kap. 1 § brottsbalken).

Hur lång tid det tar innan ett brott preskriberas beror på hur allvarligt brottet är. Från huvudregeln om att brott preskriberas finns vissa undantag. Bestämmelserna om bortfallande av påföljd gäller exempelvis inte för mord, dråp eller våldtäkt mot barn. Om gärningspersonen inte har fyllt 18 år, gäller däremot huvudregeln att brotten preskriberas efter viss tid.