Spelas förhören under en förhandling in?

förhörinspelning

Alla förhör som hålls under en huvudförhandling spelas in med ljud och bild för att kunna visas i hovrätten om domen överklagas. Detta gäller i både brottmål och tvistemål. Om förhöret sker via telefon spelas det in med ljud. Att förhören spelas in innebär att en målsägande eller ett vittne oftast inte behöver komma till hovrätten för att lämna sin berättelse på nytt utan i stället tar hovrätten del av det inspelade förhöret från tingsrättsförhandlingen. Inspelningen sker oftast med en kamera som är placerad framför ordföranden (se bilden ovan).