Vad är åklagarens uppgift under en rättegång?

Under en rättegång är det åklagarens uppgift att bevisa det som står i stämningsansökan.

I stämningsansökan har åklagaren skrivit vem som åklagaren påstår har begått brottet och vem som har utsatts för brottet. Det står också vilket brott som åklagaren påstår har begåtts, när och var det har hänt samt vilken bevisning som åklagaren vill presentera.

Åklagarens bevisning kan till exempel vara vittnen eller bilder och protokoll från tekniska undersökningar. I slutet av rättegången säger åklagaren hur hen tycker att domstolen ska döma i målet.