Vad är barnfridsbrott?

Den 1 juli 2021 infördes ett nytt brott som kallas barnfridsbrott. Syftet med det nya brottet är att stärka skyddet för barn som blir vittne (ser eller hör) till allvarliga brott inom familjen, exempelvis våld och flera olika sexualbrott.

Vill du läsa mer om brottet se Ny lagstiftning under sommaren | Domarbloggen