Vad är belastningsregistret?

Belastningsregistret är Polismyndighetens register som bland annat innehåller information om vilka som har fått straff för brott.

Uppgifterna i registret omfattas av sekretess, vilket betyder att bara vissa myndigheter har rätt att ta del av vad som står där. Du kan själv begära ut ett utdrag för att se vad som står om dig.

Uppgifterna i registret tas bort efter en viss tid. Det kallas att uppgifterna gallras. Det är straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad.

Här är några exempel. Om man har dömts till böter tas uppgiften bort 5 år efter domen. Om man som vuxen har dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn tas uppgiften bort 10 år efter domen.

Uppgift om fängelsestraff tas i generellt bort 10 år efter att straffet har avtjänats.