Vad är det för skillnad på skadestånd och böter?

Böter är ett straff och betalas till staten. Hur mycket böter man ska betala beror ofta på hur allvarligt brottet är och hur den dömdes ekonomi ser ut.

Skadestånd är ersättning för skada som betalas till den som har skadats. Vilket belopp man ska betala beror på hur stor skadan är.