Vad är en åklagare?

En åklagare är en jurist som arbetar för staten.
Åklagarens tre främsta uppgifter är att:
  • utreda brott,
  • besluta om åtal ska väckas, och
  • delta i rättegångar.
Det är åklagarens uppgift att bevisa att den som är åtalad har gjort sig skyldig till brott.
Efter en rättegång har juristdomaren och nämndemännen en överläggning där de tar ställning till om åklagaren har lyckats bevisa att den som är åtalad är skyldig till brott.
Åklagarna arbetar inte på domstolen utan är anställda av Åklagarmyndigheten.
De arbetar helt självständigt från domarna.