Vad är en åklagares uppgift när ett brott har begåtts?

Tillsammans med polisen utreder åklagaren brottet. Det arbetet kallas ”förundersökning”.
 
När förundersökningen är avslutad har åklagaren flera val. Om åklagaren tror att domstolen kommer att döma en misstänkt person för brottet, kan åklagaren besluta att väcka åtal mot personen. Då lämnar åklagaren in en stämningsansökan till domstolen.
 
Ofta blir det rättegång men ibland kan domstolen avgöra målet utan en rättegång. Så kan det till exempel vara om den misstänkte erkänner och det gäller ett enklare fall.