Vad är en boutredningsman?

När en person dör ska de efterlevande ta hand om dödsboet, det vill säga den dödes alla tillgångar och skulder.

I vissa fall kan tingsrätten i stället bestämma att en boutredningsman ska ta hand om dödsboet, till exempel om de efterlevande inte kan komma överens. Boutredningsmannen är oftast advokat eller annan jurist.