Vad är en domare?

I tingsrätten finns olika slags domare.

Det är alltid en jurist som leder förhandlingen. Ibland kallas hen för juristdomare eller lagfaren domare. Juristdomaren är anställd på domstolen och har gått en särskild utbildning för att bli domare.

Det finns också domare på tingsrätten som är nämndemän. Nämndemän är vanligtvis inte jurister. Nämndemännen har ett tidsbegränsat uppdrag.

De utses av kommunfullmäktige men uppdraget är opolitiskt.

Det innebär att den som är nämndeman inte representerar ett politiskt parti och inte heller får påverkas av sina politiska åsikter i dömandet.