Vad är en juridisk person?

juridisk person

En juridisk person kan vara ett företag, en verksamhet eller en organisation som har samma juridiska skyldigheter som en fysisk person, det vill säga en människa. Svenska staten är en juridisk person, liksom till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

En juridisk person har rättigheter och skyldigheter på precis samma sätt som en fysisk person. Det innebär exempelvis att den juridiska personen kan sluta avtal, ha skulder, äga saker, anställa personal och vara part i ett mål i domstolen. En enskild firma eller enskild näringsidkare är inte en juridisk person eftersom ägaren och firman är samma person.