Vad är en offentlig försvarare?

Offentlig försvarare är en jurist som får betalt av staten för att hjälpa någon som är misstänkt eller åtalad med juridiska frågor.

Det är domstolen som beslutar om man ska få en offentlig försvarare och i så fall vem som ska utses.

Man kan lämna önskemål om vem man vill ha som offentlig försvarare.

Det är nästan alltid en advokat som får bli offentlig försvarare.

Den som döms för ett brott ska vanligen betala tillbaka åtminstone en del av statens kostnader för den offentliga försvararen.