Vad är en privat försvarare?

I vissa fall finns inte rätt till en offentlig försvarare som staten utser och betalar – men den misstänkte kanske ändå vill ha hjälp av en advokat eller annan jurist.

Som misstänkt har man alltid rätt att ha en privat försvarare.

Enligt huvudregeln ska den misstänkte själv betala för sin privata försvarare.

Om man frikänns helt eller delvis från brott, kan man begära att staten ska betala för den privata försvararen.