Vad är en särskild företrädare för barn?

Tingsrätten kan i vissa fall utse en så kallad särskild företrädare för barn.
Det kan tingsrätten göra om ett barn misstänks ha utsatts för brott av
  • en vårdnadshavare eller
  • en person som vårdnadshavaren har en nära relation till.
 
I dessa fall finns det en risk för att vårdnadshavaren inte ser till barnets bästa under rättsprocessen. I stället blir det den särskilda företrädarens uppgift att göra det.
Den särskilda företrädaren ska sköta all kommunikation med åklagare och polis kring brottsutredningen samt bestämma om barnet ska begära skadestånd av den misstänkte.
 
Tingsrätten kan också bestämma att en vårdnadshavare ensam får ta tillvara barnets rätt under rättsprocessen.
Det är möjligt om vårdnadshavaren varken är misstänkt för brott mot barnet eller har en sådan relation till den som är misstänkt att det finns risk för att barnets bästa åsidosätts.