Vad är en vittnesattest?

En vittnesattest är ofta en skriftlig vittnesberättelse, men det kan också vara en inspelad berättelse som inte har lämnats under ett förhör vid domstolen utan spelats in på annat sätt. Den som skriver ner sin berättelse eller medverkar i en inspelning vet att en rättegång är på gång eller redan har påbörjats.

En sådan berättelse kan godtas bland annat om parterna är överens om det och det inte är uppenbart olämpligt. Möjligheten att använda vittnesattester i tvistemål, exempelvis mål om pengar, har länge varit möjligt. Sedan den 1 januari 2022 är det också möjligt i brottmål. Vill du veta mer om den här lagändringen se Nya regler om bevisning i brottmål | Domarbloggen