Vad är frivården?

Frivården är en del av Kriminalvården.

Det finns 33 frivårdskontor över hela Sverige. Antalet klienter i frivården är ungefär 11 000.

Frivårdens arbete börjar redan när en person är misstänkt för ett brott. Handläggarna på frivården gör personutredningar av de misstänkta före en rättegång för att underlätta för domstolen att välja straff. Frivården planerar hur ett straff ska verkställas. Till exempel om man ska få fotboja eller sitta i fängelse.

Frivården övervakar dessutom personer som

  • är dömda till skyddstillsyn, ungdomsövervakning eller samhällstjänst
  • övervakas med hjälp av fotboja
  • är villkorligt frigivna från fängelse