Vad är god tolksed?

God tolksed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar.

Reglerna har sammanställts av Kammarkollegiet som utövar tillsyn över auktoriserade tolkar. God tolksed inkluderar bland annat regler om uppträdande och om neutralitet och opartiskhet.

Tolkar omfattas också av andra regler, bland annat av reglerna om tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).