Vad är grundlagar för något?

Grundlagar är speciella lagar som innehåller regler för hur Sverige ska styras.
Sverige har fyra grundlagar:
1. Regeringsformen
2. Successionsordningen
3. Tryckfrihetsförordningen
4. Yttrandefrihetsförordningen
 
Det är svårare att ändra grundlagarna än andra lagar. Skälet för det är att grundlagarna ska skydda vår demokrati.
Grundlagarna står över alla andra lagar. Innehållet i de andra lagarna får aldrig strida mot det som står i grundlagarna.