Vad är recidivfara?

Recidivfara betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör ett skäl för häktning. Om åklagaren påstår att det finns recidivfara kan hen exempelvis peka på den aktuella brottslighetens karaktär eller att den misstänkte tidigare är dömd för brott i närtid.

Andra skäl för häktning kan vara flyktfara och kollusionsfara. Dessa häktningsskäl kommer vi att berätta om i kommande fredagsfrågor.