Vad är samhällstjänst?

Samhällstjänst betyder att man arbetar utan att få lön. Domstolen kan i vissa fall döma till samhällstjänst i stället för fängelse.

Arbetet utförs för en ideell organisation eller i statlig verksamhet.

Samhällstjänsten utförs:

  • På fritiden
  • Under 40 till 240 timmar beroende på hur allvarligt brottet är
  • Under kontroll av frivården som är en del av Kriminalvården