Vad är skillnaden mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol?

Skillnaden mellan de två domstolstyperna är främst vilka sorters mål som finns.

I de allmänna domstolarna handläggs i huvudsak brottmål, tvistemål och domstolsärenden.

Förvaltningsdomstolarna handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt tvister mellan företag och myndigheter. Det är till exempel om en privatperson överklagat ett beslut från en kommun, Försäkringskassan eller Skatteverket.