Vad är solidariskt skadestånd i brottmål?

Den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala skadestånd till brottsoffret.

Om flera personer döms för ett brott kan domstolen bestämma att alla ska betala skadestånd och ansvara för skadeståndet tillsammans. Det kallas för solidariskt betalningsansvar. Då kan brottsoffret välja att kräva betalning från bara en av personerna, som i så fall måste betala hela skadeståndet själv.

Sedan är det upp till de dömda personerna att dela upp kostnaden för skadeståndet mellan sig.