Vad är tillgänglighetsdelgivning?

Om polisens utredning om ett brott leder till åtal, kommer åklagaren att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Under utredningen kan den tilltalade när den träffar polis eller åklagare få information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas vid domstolen. Detta kan ske till exempel när man stoppas av polis vid en hastighetskontroll.

Vid tillgänglighetsdelgivning får den tilltalade information om 1) datum och klockslag när stämningsansökan och andra handlingar finns klara på tingsrätten, 2) preliminärt datum för rättegång och 3) vilken tingsrätt som är aktuell. Den som ger informationen ska också fråga den tilltalade om vilken e-postadress eller postadress hen vill att handlingar ska skickas till så att man kan få handlingarna skriftligen.

Tillgänglighetsdelgivning betyder att den tilltalade anses delgiven när den aktuella tingsrätten håller stämning och andra handlingar i brottmålet tillgängliga senast vid den tidpunkt som polisen alltså i förväg informerat om. Tingsrätten ska också skicka handlingarna till den tilltalade samma dag som de görs tillgängliga, om det är möjligt och inte bedöms obehövligt. Det krävs inte att den tilltalade har hämtat handlingarna eller på annat sätt bekräftat att hen mottagit dem. Om den tilltalade av någon anledning inte får handlingarna, måste hen själv ta kontakt med tingsrätten och begära ut dem. Det är den tilltalades ansvar att begära ut handlingarna om hen önskar ta del av dem.