Vad är villkorlig frigivning?

Den som är dömd till ett fängelsestraff som är längre än en månad kan villkorligt friges. Det innebär att man blir frigiven på prov med övervakning. Enligt huvudregeln sker villkorlig frigivning när två tredjedelar av ett tidsbestämt straff har avtjänats.

Efter att den dömde har blivit frigiven gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som finns kvar när personen frigetts. Prövotiden är minst ett år.

Under prövotiden ska den som har frigetts vara skötsam. Om personen inte sköter sin kontakt med Kriminalvården eller begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in. Det innebär att den dömde kommer att avtjäna hela eller delar av den strafftid som finns kvar.