Vad är vittneseden?

Innan ett vittne ska förhöras i domstol måste den säga vittneseden.

Det här är eden:

Jag [Ditt namn] lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.

Vittneseden syftar bland annat till att vittnet ska känna att förhöret är på stort allvar. Vittnet ska också bli påmind om att det är väldigt viktigt att säga sanningen.

Det är nämligen ett brott att ljuga i ett förhör i domstol. Brottet kallas för mened och leder vanligtvis till fängelse.