Vad betyder åklagarens objektivitetsplikt?

En åklagare är skyldig att vara objektiv. Skyldigheten gäller både under förundersökningen och domstolsprocessen.

Under förundersökningen innebär skyldigheten bland annat att åklagaren inte bara ska inhämta utredning som är till den misstänktes nackdel utan också utredning som är till den misstänktes fördel.

Även under rättegången behöver åklagaren ta hänsyn till sådant som kan vara till den tilltalades fördel, särskilt om den tilltalade inte har någon försvarare.

Det grundläggande syftet med objektivitetsprincipen är att förhindra att oskyldiga personer döms för brott.