Vad betyder det att domen har vunnit laga kraft?

domlaga kraft

Det betyder att det inte längre går att överklaga domen. Det som har bestämts i domen ska gälla. Den som vill få till en ändring av en laga kraftvunnen dom måste använda sig av ett extraordinärt rättsmedel.