Vad betyder egenmäktigt förfarande?

Egenmäktigt förfarande gör den sig skyldig till som olovligen tar eller använder något som tillhör någon annan utan att ha för avsikt att göra det till ”sitt eget” genom att behålla det eller sälja det till någon annan.

Det kan exempelvis handla om att låna grannens gräsklippare utan att fråga om man får, men sedan ställa tillbaka gräsklipparen på sin plats.

Om man gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande med ett motorfordon, till exempel en bil, finns det ett alldeles eget brott som heter tillgrepp av fortskaffningsmedel. Det kan ni läsa mer om i nästa veckas fredagsfråga.