Vad är flyktfara?

Flyktfara är ett skäl för häktning och betyder, precis som det låter, att det finns en risk för att den misstänkte, om hen är på fri fot, flyr eller undandrar sig lagföring eller straff för det brott som hen är misstänkt för. Åklagaren kan till exempel göra gällande att det i det specifika fallet finns en konkret risk för att den misstänkte flyr landet eller ”går under jorden”. Om rätten håller med om denna bedömning –  och övriga förutsättningar för häktning är uppfyllda – kan rätten bestämma att den misstänkte ska häktas.