Vad betyder kumulation?

När en domstol handlägger mål kan det bli aktuellt att två eller flera mål ska handläggas gemensamt.

Med ordet kumulation menas att mål förenas eller på annat sätt handläggs gemensamt. Domstolen kan besluta om kumulation i såväl brottmål som i tvistemål. I tvistemål kan kumulation till exempel ske om någon i två olika mål väcker talan mot samma motpart och begäran stödjer sig på väsentligen samma grunder.