Vad betyder tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Enligt lagtexten gör den som olovligen tar och använder ett motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel om hen inte har haft för avsikt att göra fordonet till sitt eget.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel kan det till exempel vara fråga om när någon kör iväg med en annan persons bil för att ta sig till en viss plats och därefter lämnar bilen där. Om någon i stället tar en bil för att sälja eller behålla den gör sig personen skyldig till stöld.