Vad finns det för olika roller som domare?

Domare som arbetar på domstol kan ha många olika roller.

Att arbeta som rådman innebär att man är ordinarie domare i tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Ett hovrättsråd är en ordinarie domare som jobbar i hovrätten eller kammarrätten.

Domarna i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen kallas för justitieråd.

Att vara lagman innebär att man är chef för hela eller en del av en domstol.

Ett tekniskt råd är en ordinarie domare som arbetar med mål och ärenden om mark och miljö.

Patentråd är ordinarie domare med särskild kompetens, som deltar i beredningen och avgörandet av mål och ärenden om patent.

Oavsett vilken roll man har fattar man beslut om olika situationer i människors liv. Det är ett mycket ansvarsfullt och utvecklande arbete.

Vill du veta mer om vad de olika rollerna innebär?

Möt våra medarbetare på denna länk: Juridik – Sveriges Domstolar