Vad gör en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare stöttar den misstänkte från det första förhöret hos polisen och sedan under hela rättegången.

Försvararen hjälper den misstänkte med information om hur rättegången går till och en juridisk bedömning av hur försvaret ska läggas upp.

Om den misstänkte är häktad kan försvararen hjälpa till med vissa praktiska problem som kan uppstå.

Försvararen företräder den misstänkte inför och under rättegången.

Om den misstänkte vill överklaga domen hjälper försvararen till med det.