Vad gör en särskild företrädare för barn?

Vad är en särskild företrädare?

I de allra flesta fall när ett barn utsätts för brott kommer barnets föräldrar att värna barnets intressen under en polisutredning och senare vid en rättegång i domstol. Men det kan finnas situationer när man inte kan vara säker på att föräldrarna verkligen har barnets intresse för ögonen.

En sådan situation kan uppkomma om det är en av barnets vårdnadshavare som själv är misstänkt för att ha utsatt barnet för brott. En annan situation kan vara att vårdnadshavaren har en sådan relation till den som är misstänkt för brottet, att vårdnadshavaren riskerar att inte sätta barnets intresse främst. Så kan det till exempel vara om vårdnadshavaren har inlett en relation med en ny partner som nu misstänks för att ha utsatt barnet för brott.

Redan på ett så tidigt skede att det bara finns en misstanke om ett brott som kan leda till fängelse – när det alltså inte har blivit något mål hos domstolen ännu utan bara pågår en polisutredning (förundersökning) – kan åklagaren ta kontakt med domstolen och begära att en särskild företrädare ska utses för barnet. Domstolen har möjlighet att omedelbart (interimistiskt) utse en särskild företrädare för barnet utan att först ha meddelat barnets vårdnadshavare. Den särskilda företrädaren kan sedan följa med barnet på polisförhör i stället för vårdnadshavarna, som annars kanske skulle försöka påverka barnet att berätta på ett sätt som skulle gynna dem. Först i efterhand får vårdnadshavarna veta att en särskild företrädare har utsetts och att barnet har varit på förhör. Den särskilda företrädaren kan t.ex. komma till skolan och ta med sig barnet till polisen för förhör utan att vårdnadshavarna först meddelats.

Det brukar vara en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som domstolen utser till särskilda företrädare. De ska ha kunskap och erfarenhet samt personliga egenskaper som gör att de är lämpliga för uppdraget.

Vad får den särskilda företrädaren bestämma om?

Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavarens ansvar när det gäller att bevaka barnets rättigheter och intressen under förundersökningen och rättegången, men i övriga frågor bestämmer barnets vårdnadshavare som vanligt.

Ett sätt att bevaka barnets rättigheter och intresse kan vara det som vi redan har nämnt, nämligen att följa med på polisförhör. Ett annat sätt att bevaka barnets intresse kan vara att se till så att barnet får eventuella skador dokumenterade på sjukhus. Det kan vara ett viktigt bevis senare vid rättegången.

Måste barnet komma till domstolen när det väl blir förhandling?

Om barnet är under 15 år räcker det normalt att barnet är med under polisutredningen och svarar på frågor under ett eller flera polisförhör, istället för att svara på frågor under själva rättegången i domstolen.

Polisförhöret filmas så att filmen kan spelas upp vid en framtida rättegång. Polisen har särskilt utbildad personal som har hand om barnförhören. Den särskilda företrädaren finns med i ett angränsande rum och fungerar som ett stöd för barnet.

Vad kan den särskilda företrädaren göra under rättegången?

Om barnet har fyllt 15 år behöver det oftast hållas förhör med barnet i domstolen. Då kan den särskilda företrädaren fungera som ett stöd under själva rättegången. Den särskilda företrädaren bevakar också barnets intressen under rättegången, oavsett om barnet är med eller inte. Exempelvis kan den särskilda företrädaren vara behjälplig med att framställa barnets eventuella begäran om skadestånd på grund av brott.

Om det inte finns behov av en särskild företrädare kan barn, precis som vuxna, få ett målsägandebiträde som hjälper till vid förhör och rättegång, som stöd och med eventuella skadeståndsfrågor.