Vad gör ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde stöttar målsäganden under förundersökningen och under rättegången i domstolen.

Målsägandebiträdet ska jobba för målsägandens intressen och ge stöd under hela processen. Målsägandebiträdet kan till exempel ge information om hur rättegången går till och företräda målsäganden i kontakten med polisen, åklagaren och domstolen.

Målsägandebiträdet ska även hjälpa till om målsäganden vill kräva skadestånd. Målsägandebiträdet företräder målsäganden under rättegången och kan lägga fram bevisning för målsägandens räkning.