Vad händer med föremål som förverkas?

Att egendom förverkas innebär som huvudregel att egendomen tillfaller staten. Bestämmelser om hur förverkad egendom ska hanteras finns i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods med mera. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet ska egendomen säljas, oskadliggöras eller förstöras.

Du kan läsa mer om förverkande av egendom här: Förverkande av egendom – vad händer sen? | Domarbloggen