Vad händer om man försätts i konkurs?

konkursobestånd

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan efter ansökan försättas i konkurs av tingsrätten (på juridiskt språk pratar man här om att personen eller bolaget är på obestånd). Den som har skulder kallas gäldenär och den som inte fått betalt kallas för borgenär. En ansökan om konkurs kan göras av gäldenären själv eller av en borgenär.

I samband med att tingsrätten beslutar om konkurs utses även en konkursförvaltare, som är en oberoende person (ofta en advokat) som har hand om den praktiska hanteringen i en konkurs. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används sedan i första hand för att betala konkursförvaltaren för hens arbete och andra kostnader som uppkommit under konkursen. Efter det delas resten av pengarna (om det finns något kvar) ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning. Om pengarna inte räcker till betalning av skulderna avslutas själva konkursen i stället med att tingsrätten beslutar om förvaltarens arvodesersättning och att konkursen avslutas.

Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan då inte krävas på betalning. En privatperson kan däremot krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

Om du vill läsa mer om vad som händer i konkursärenden kan du läsa detta inlägg på Domarbloggen:  Vad händer i konkursärenden? | Domarbloggen