Vad händer om vittnet inte dyker upp?

Ibland händer det att ett vittne inte kommer till domstolen. Då kan rättegången bli uppskjuten. Det kan i sin tur leda till onödiga kostnader för samhället och parter som har kommit till domstolen.

Vad kan konsekvenserna bli för ett vittne som inte kommer till domstolen? Här ger vi några exempel.

Vittnet kan bli skyldig att betala 4 000 kronor i något som kallas för vite. Domstolen kan höja vitet till nästa rättegångstillfälle. I vissa situationer riskerar vittnet att bli hämtad till domstolen av polisen.

Om ett vittne haft giltigt skäl för att inte dyka upp blir det inte aktuellt med exempelvis vite. Giltiga skäl kan vara:

  • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
  • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs.
  • Något annat som hindrar vittnet från att komma till domstolen och som vittnet inte kunde förutse.