Vad kostar det att processa i tingsrätten?

ansökan om stämningansökningsavgiftprocess

Om man vill föra en process vid tingsrätten måste man i många fall betala en avgift, en så kallad ansökningsavgift. Så är till exempel fallet när man ansöker om stämning i tvistemål. Detta gäller också ansökningar i ärenden, konkurser och enskilda åtal. Ansökningsavgifterna är på olika belopp. De nuvarande ansökningsavgifterna finns på Sveriges Domstolars hemsida.

Betala ansökningsavgift – Sveriges Domstolar