Vad menas med omedelbarhetsprincipen?

En svensk domstol ska grunda sin dom på det som har kommit fram under själva rättegången. Det betyder att parter och vittnen normalt hörs direkt inför domstolen eller är närvarande via videolänk under rättegången. Tanken är att rätten ska ha goda förutsättningar att få en överblick och kunna värdera hela bevismaterialet i ett sammanhang.

Ibland kanske vittnen, målsägande eller tilltalade tycker att det är konstigt att de får samma fråga som de har fått under förundersökningen av åklagaren eller försvararen, men det är nödvändigt eftersom rätten inte ska läsa förundersökningsprotokollet utan ska bilda sig en uppfattning utifrån vad som kommer fram under förhandlingen.

Läs också Nya regler om bevisning i brottmål | Domarbloggen om ökade möjligheter att ta upp förhör utanför huvudförhandlingen.