Vad menas med skadestånd?

Skadestånd är en ekonomisk kompensation för en skada som har inträffat. Skadestånd handlar alltså alltid om pengar. Den som ska betala skadeståndet är den som har orsakat skadan.

Ofta krävs det att den som har orsakat skadan har gjort det avsiktligt eller av vårdslöshet.

Man kan få skadestånd både i brottmål och tvistemål.

Tvistemål kan till exempel handla om att man är missnöjd med ett arbete som någon har utfört eller en vara som man har köpt.