Varför är vittnen viktiga?

Det beror bland annat på att ett vittne kan vara den enda som har sett, hört eller fått veta något om ett brott.

Uppgifterna från ett vittne kan därför vara avgörande för att domstolen ska få en fullständig bild av det som har hänt. Det är i sin tur viktigt för domstolens möjligheter att döma rätt.

Vittnen som är kallade till en rättegång i domstol är enligt lag skyldiga att komma. Så pass viktig uppgift för samhället är det alltså att vittna. Med ett annat ord kallas det för vittnesplikten.