Vem är gäldenär och borgenär i en konkurs?

En borgenär är en fysisk eller en juridisk person som har en skuld på någon. En borgenär kan till exempel ha lånat ut pengar till någon men inte fått tillbaka pengarna. En gäldenär är en fysisk eller en juridisk person som har en skuld till någon annan.

I en konkursförhandling vill borgenären att tingsrätten ska försätta gäldenären i konkurs.

Efter att tingsrätten har beslutat om konkurs får gäldenären inte längre bestämma över sin egendom. I stället är det en konkursförvaltare som har till uppgift att sälja egendomen och dela ut pengarna till borgenärerna. Konkursförvaltaren är vanligtvis en erfaren advokat.