Vem får bli målsägandebiträde?

Vem som helst får inte bli målsägandebiträde. Man måste ha en juristexamen.

Man måste ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Dessutom måste domstolen också anse att man är särskilt lämplig för uppdraget. Särskilt lämplig kan till exempel en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå vara.

Som målsägande kan man önska vem man vill ha som målsägandebiträde. Om målsäganden har önskat en person som är lämplig för uppdraget ska den personen utses, om det inte finns särskilda skäl emot det.