Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden (kvarsittningsrätt)?

Om parterna inte kan komma överens om vem som ska ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden eller om de vill ha ett beslut i enlighet med deras överenskommelse kan tingsrätten fatta beslut om det i målet om skilsmässa (kvarsittningsrätt). Beslutet gäller tills det finns en dom som inte längre går att överklaga eller tills man har gjort bodelningen.

Även de, som inte är gifta med varandra men som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, kan få ett sådant beslut om kvarsittningsrätt vid en separation. Då måste en av dem begära detta hos domstolen och tvisten handläggs då som ett ärende. Beslutet gäller till dess bodelningen är gjord.