Vem får ett målsägandebiträde?

Alla målsägande får inte ett målsägandebiträde.
Många gånger kan målsäganden istället få hjälp av åklagaren att begära skadestånd under rättegången.
Målsäganden kan också få stöd och information från Brottsofferjouren eller vittnesstödet som finns på plats på domstolen.
Den som är målsägande kan få ett målsägandebiträde om målet gäller
  1.  sexualbrott
  2.  vissa typer av våldsbrott eller hot, till exempel misshandel eller rån.
  3. brott som kan ge fängelse och målsäganden har en personlig relation till den tilltalade eller har särskilt stort behov av ett målsägandebiträde.