Vem kan få tolk vid en domstolsförhandling?

tolk

I Sverige ska alla domstolsförhandlingar hållas på svenska. Detta gäller även om alla som medverkar i en rättegång förstår och kan prata ett annat språk. Det är nödvändigt eftersom allmänheten som huvudregel har rätt att närvara vid en förhandling som åhörare och de måste också kunna förstå vad som sägs.

Den som ska medverka i en rättegång och som inte förstår eller talar svenska, har rätt till en tolk. Det gäller också den som behöver en tolk till följd av en hörselnedsättning eller talsvårigheter. Det är domstolen som avgör om det behövs en tolk vid en rättegång, och det är staten som står för kostnaden för tolkar som domstolen anlitar.

Om du ska medverka i en domstolsförhandling och behöver en tolk, är det viktigt att du meddelar domstolen om detta i god tid. I vissa språk finns det få tillgängliga tolkar och det kan vara svårt för domstolen att hitta en tolk som har möjlighet att åta sig ett tolkuppdrag med kort varsel.