Vem kan jobba som åklagare?

Två grundläggande krav för att bli åklagare är att man har

  • studerat juristprogrammet på universitetet och
  • suttit ting på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Att ”sitta ting” betyder att man jobbar som notarie på domstol under ett och ett halvt eller två års tid.

Därefter kan man söka till en tjänst som åklagaraspirant eller extra åklagare, beroende på vilken övrig arbetslivserfarenhet man har.