Vilka är domare på Södertörns tingsrätt?

På Södertörns tingsrätt jobbar 39 ordinarie domare.
 
Av dem är ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män. Medelåldern är 51 år.
 
Ordinarie domare kan också kallas för lagfaren domare eller rådman.
 
De flesta ordinarie domare har gått en särskild utbildning för att bli domare. Många har också jobbat med juridik inom andra områden, till exempel med lagstiftning eller i olika slags statliga utredningar.