Vilka är parter i ett ärende om godmanskap eller förvaltarskap?

Den som ansöker om att en person ska få god man eller förvaltare kallas sökande. Sökande kan till exempel vara kommunens överförmyndare, den enskilde som eventuellt behöver god man eller förvaltare, eller den enskildes släktingar.
 
Vem som är motpart i ärendet beror på olika omständigheter, till exempel vem det är som ansöker om godmanskap eller förvaltarskap.
 
Ett exempel: Om en person ansöker till tingsrätten om att hen ska få god man blir den personen sökande och kommunens överförmyndare blir motpart.